kancelaria adwokacka damian grzeszczyck

O mnie - Damian Grzeszczyk  Damian Grzeszczyk ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. Tematem jego pracy magisterskiej była „Odpowiedzialność karna lekarza za praktyki dopingowe w sporcie”. Część studiów odbył na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bayreuth (Niemcy). Po ukończeniu studiów wyższych odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu, którą ukończył zdając w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi egzamin sędziowski. Po ukończeniu aplikacji sądowej pracował w kancelarii adwokackiej w Ostrowie Wielkopolskim, po czym uzyskał wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Ostrowie Wielkopolskim.

Adwokat interesuje się sportem, w szczególności siatkówką, nowymi technologiami oraz historią, zwłaszcza Starożytnego Rzymu. Pasjonują go wędrówki górskie i spływy kajakowe.

Adwokat posługuje się biegle językiem niemieckim oraz włada bardzo dobrze językiem angielskim. Jest członkiem Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników (Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung).


Damian Grzeszczyk © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. wykonanie: WEBMOTION